E-İMZA NEDİR?

E- imza elektronik ortamda oluşturulan dokümanların imzalanmasında kullanılan ve elektronik işlemlerde gönderilen bilginin gönderim sırasında değişmediğini, gönderen kişiye ait olduğunu ve inkar edilemeyeceğini garantileyen sayısal verilerdir. 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu’na göre E-İmza; başka bir elektronik veriye eklenen veya elektronik veriyle mantıksal bağlantısı bulunan ve kimlik doğrulama amacıyla kullanılan elektronik veriyi ifade eder.

E-İMZANIN HUKUKSAL GEÇERLİLİĞİ

E-imza, el ile atılan ıslak imza ile aynı hukuki geçerliliğe sahiptir. E-imza, elektronik işlemlerde gönderilen bilginin gönderim sırasında değişmediğini, gönderen kişiye ait olduğunu ve inkar edilemeyeceğini garantiler. E-imza elektronik ortamda gerçekleşen işlemlerde kişilerin kimlik bilgilerinin doğruluğunu garantiler. E-imza gerçek kişiler adına oluşturulur. Kurumlar adına elektronik imza oluşturulamaz. Kurumda çalışan gerçek kişiler adına elektronik imza oluşturulabilir.

E-İMZA KULLANMANIN FAYDALARI

E-İmza kağıt ve kargo masrafı gibi giderlerden tasarruf sağlamaya olanak sağlar. İnternet bağlantısı ve bilgisayar aracılığı ile e-imza kullanılarak imzalama işlemleri zaman ve mekandan bağımsız olarak gerçekleştirilebilir. Özel Sektör ve kamu uygulamalarında e-imza ile gerçekleştirilebilen işlemler bireylerin zamandan tasarruf etmesine olanak sağlar.

E-İMZA KULLANIM ALANLARI

E-Devlet Uygulamaları E-ÇED (Çevre Etki Değerlendirmesi) UYAP (Ulusal Yargı Ağı Projesi) Kurumlar Arası İletişim Sağlanması (Emniyet Müdürlükleri, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlükleri) Kayıtlı Elektronik Posta Sistemi (KEP) MERSİS (Merkezi Sicil Kayıt Sistemi) Sağlık Alanında (Sağlık Personelleri, Hastaneler, Eczaneler vb.) Başvuru İşlemleri (YGS,KPSS, LES,Pasaport vb.) Sosyal Güvenlik Uygulamaları Vergi Ödeme İşlemleri İnternet Bankacılığı Sigortacılık İşlemleri Kağıtsız Ofisler E-Sözleşmeler E-Sipariş İşlemleri