ELEKTRONİK ARŞİV

E ARŞİV NEDİR?

Entegrasyon, mükellef tarafından kullanılan ERP/Muhasebe/Fatura/CRM sistemi ile NES Bilgi e-Arşiv sisteminin karşılıklı olarak NES Bilgi Web Servisi ile görüşmesini ve bu sayede mükellefin kullanmış olduğu ERP/Muhasebe/Fatura/CRM Sistemi üzerinden e-Arşiv süreçlerini yönetebilmesini sağlar. Sağladığımız Web Servis ile kullanılan ERP/Muhasebe/Fatura/CRM Sistemi üzerinden sağlanan entegrasyon sonucu; Kayıtlı e-Fatura kullanıcıları 7/24 sorgulanabilir, bu sayede fatura alıcısı o anda e-Fatura kullanıcısı değil ise sistemin otomatik olarak algılaması ve e-Arşiv Fatura düzenlenmesi sağlanır, Gelir İdaresi Başkanlığı’nca belirlenen güncel şematron kontrolleri yapılır, düzenlenen faturada hata var ise neden kaynaklandığı dönülür, XMLin ilgili alanında e-Mail/Cep telefonu numarası var ise faturanın, alıcısına e-Mail/SMS ile otomatik olarak gönderimi sağlanır.

UBL-TR FORMATI

e-Arşiv Fatura Uygulaması için, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından açık kaynak bir standart olan, XML tabanlı ticari hayatın tüm süreçlerini içerecek şekilde etiketlemelere sahip uluslararası bir standart “UBL-TR” benimsenmiştir. Bunun anlamı faturalar düzenlendikten sonra transferinin UBL-TR formatında yapılmasıdır. Bir başka ifade ile faturanın nerede düzenlendiğinden bağımsız olarak, e-Arşiv Fatura olarak geçerli olabilmesi için gönderim esnasında nihai hali UBL-TR formatında oluşmak zorundadır. NES Bilgi e-Arşiv Uygulaması XML olarak düzenlenmiş faturalarınız için UBL-TR dönüşümünü sağlar. Hazır Web Servisi ile kullanmış olduğunuz ERP/Muhasebe/Fatura/CRM Sistemine kolayca entegrasyon sağlayarak düzenlediğiniz faturaların UBL-TR formatında transferini sağlar.

E-ARŞİV RAPORLAMASI

e-Arşiv Fatura Raporlaması; faturaların resmi olarak geçerliliğini sağlayan, faturaların oluşturulduğu ayı takip eden ayın 15’ine kadar yapılması gereken ve Özel Entegratör sorumluluğunda olan bir süreçtir. e-Arşiv Faturası GİB’e raporlandığı anda resmi olarak geçerlidir. Mükellef, NES Bilgi sistemlerinde dilediği tarih aralığını müteselsilliği bozmadan dilediği zaman aralığını seçerek manuel olarak raporlayabilir. NES Bilgi servisleri, dönemi takip eden ayın 15’i akşamı mükellef tarafından raporlanmamış tüm dönemi otomatik olarak GİB’e raporlar.

ZAMAN DAMGASI

NES Bilgi sitemlerinde, NES Bilgi’nin kendi zaman damgası kullanılır. e-Arşiv raporlaması esnasında GİB tarafındaki aksaklıklar sebebi ile kanıt niteliği taşır ve her bir raporda kullanılır.

KULLANICI YÖNETİMİ

NES sistemlerinde 1 master/ana kullanıcı bulunur. Bu kullanıcı sınırsız sayıda alt kullanıcı tanımlayabilir. Tanımlanan kullanıcılara da yetki kısıtlaması yapabilir.

E-ARŞIV FATURA YÜKLEME

Mükellefin kullandığı ERP/Muhasebe/Fatura/CRM Sisteminin UBL-TR olarak e-Arşiv Faturayı oluşturması halinde NES Bilgi sistemine tek tek yada toplu halde yüklemesi mümkündür.

ZAMAN TÜNELİ

Hangi kullanıcının ne zaman nereden fatura işlemi yapıldığının anlaşılabilmesini sağlayan ekrandır. e-Arşiv Faturanın oluşma aşamasından e-Arşiv Raporunun GİB’e gönderilene kadargeçen süredeki tüm akış adımları zaman bilgisi ile zaman tünelinde bulunmaktadır.

E-MAİL VE SMS BİLGİLENDİRMESİ

Mail/SMS bildirim tanımlamaları ile ihtiyacınız olan tanımlamaları yapabilir ya da ihtiyacınız olan kuralları oluşturarak bildirim servislerini kullanabilirsiniz. Bu sayede istediğiniz bilgiye anında sahip olabilirsiniz.