ELEKTRONİK İRSALİYE

E-İRSALİYE NEDİR?

E-İrsaliye Zorunluluk Kapsamı Değiştirildi. 1/7/2019 tarihinden itibaren belirtilen mükellef gruplarının belirtilen mal sevkiyatı işlemlerine ait sevk irsaliyesi belgelerinin e-İrsaliye Uygulaması kapsamında “e-İrsaliye” olarak düzenlenmesi zorunludur. Mükellefler, istemeleri halinde 1/1/2018 tarihinden itibaren e-İrsaliye Uygulaması’ndan faydalanabilirler. E-İrsaliye belgesi, yeni bir belge türü olmayıp, kağıt ortamdaki “sevk irsaliyesi” belgesi ile aynı hukuki niteliklere sahiptir. Elektronik İrsaliye’ye geçiş ile beraber, hali hazırda kağıt ortamda düzenlenmekte olan “sevk irsaliyesi” belgesinin, elektronik belge olarak elektronik ortamda düzenlenmesi, alıcısına elektronik ortamda iletilmesi ve elektronik ortamda muhafaza ve ibraz edilmesi gerekmektedir.