İNŞAAT DEMİRİ İZLEME SİSTEMİ

KAYIT YÜKÜMLÜLÜĞÜ

İnşaat sektöründe İDİS'e kayıt zorunludur. İnşaat sektöründe faaliyet gösteren mükellefler tarafından kullanılmak üzere inşaat demirinin üretimi veya ithalatında kullanılan demirlerin, laboratuvar süreçleri dahil olmak üzere tüm aşamalarda takip edilebilmesi için tamamının işaretlenerek/etiketlenerek kimliklendirilmesi için İDİS'e kaydının yapılması gerekmektedir.

İŞARETLEME/ETİKETLEME

Ürün İşaretleme ve Etiketleme Standartları İDİS'e kayıt yaptıran firmalara ait her bir inşaat demirinin, inşaat demiri bağlarının ve laboratuvar testleri için alınan inşaat demiri örneklerinin işaretlenmesi/etiketlenmesi zorunludur.

UYGULAMA İŞARETLEME/ETİKETLEME UYGULAMASI

Yurt içinde inşaat demiri üretimi yapan firmalar için yurt içinde bulunan üretim tesislerinde, inşaat demiri ithalatı yapan firmalar için Darphane tarafında belirlenecek noktalarda, ilgili ürünler üzerine işaretleme/etiketleme uygulaması yapılacaktır.

İŞARETLEME/ETİKETLEME

Ürün İşaretleme ve Etiketleme Standartları İDİS'e kayıt yaptıran firmalara ait her bir inşaat demirinin, inşaat demiri bağlarının ve laboratuvar testleri için alınan inşaat demiri örneklerinin işaretlenmesi/etiketlenmesi zorunludur.