KEP | KAYITLI ELEKTRONİK POSTA

KEP NEDİR?

Kullanıcılara genel e-posta hizmetlerine ilave olarak - E-postaların ilgili kişiye gönderilip gönderilmediği, - Gönderilmişse ulaşıp ulaşmadığı - Gönderilen epostaya erişilip erişilmediği, - E-postanın iletilme zamanını tespit edecek, - İçeriğin değişmediğini garanti edecek, - Hukuken geçerli delil seti oluşturacak şekilde muhafaza edecek sistemdir.

KEP'E NEDEN İHTİYAÇ DUYULMUŞTUR?

Günümüzde ticari faaliyet ve yönetimsel alanda Elektronik Posta kullanımı yaygın olarak kullanılmaktadır. Fakat standart e-posta sisteminde bazı açık noktalar vardır; - Kanuni açıdan sınırlı sayıda ve özellikte delil barındırır. - E-Posta ispat sorumluluğu göndericiye aittir. - E-Posta zaman bilgisi gönderi yapılan bilgisayarın zaman ayarlarına bağlıdır ki bu durum ihtilaflı durumlarda zaman için delil değerini düşürür. - Standart E-Postaların içerikleri kolaylıkla değiştirilebilir.