MARKA PATENT BAŞVURUSU

MARKA TESCİLİ

Ysf Bilişim olarak, firmaların ürün ve hizmetlerinde kullandıkları markalar için ulusal/uluslararası araştırma ve başvuruları, konusunda uzman marka vekilleri ile gerçekleştiriyor, marka tescili öncesi ve sonrası prosedürleri takip ediyoruz. Markalar, ticaret veya hizmet alanında kullanılan, aralarında ayırt edilebilen işaretlerdir. Marka; Bir ürünü, kuruluşu veya hizmet türünü veren ve ürünü, kuruluşu veya hizmeti rakiplerinden farklı kılan işaret, kelime, şekil, slogan veya deyim olarak tanımlanabilir. Bu nedenle marka farklılaşmayı ifade eder. Markalar, 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu kapsamında tescil edilmiş sınai mülkiyet haklarıdır. Kişi adları, sözcükler, şekiller, renkler, harfler, sayılar, sesler ve malların veya bunların ambalajlarının şekli de dahil olmak üzere herhangi bir işaret bir ticari marka olabilir. Marka tescili isteğe bağlı olmakla birlikte, marka haklarının ispatlanmasında ve marka ihlalinin önlenmesinde en önemli araçtır. Tescilli bir ticari marka sahibine daha geniş bir koruma sağladığından, faaliyet gösterdiği tüm ülkelerde bir ticari markanın tescili şiddetle tavsiye edilir. Ticari marka tescili, özellikle kafa karıştıracak kadar aynı veya benzer bir marka ile bir çelişki olması durumunda, gelişmiş koruma sağlar. Markalar, kullanıldıkları veya tescile talep edildiği tarihten itibaren Sınai Mülkiyet Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu'nun Haksız Rekabet hükümlerince korunur. Markalar; ticaret markası, hizmet markası, ortak marka, ses markası, üç boyutlu marka, renk markası, hareket markası, garanti markası, koruma markası ve tanınmış marka olarak yasal koruma altına alınabilir.
Hukuki ve Yasal

Markanıza hukuki ve yasal koruma sağlar. Markanızın aynısının ya da benzerinin bir başka firma tarafından aynı iş kolundan tescil edilmesini engeller.

Rekabet Gücü

Tescilli markalar, rakiplerinize göre rekabet gücünüzü arttırır. tr uzantılı alan adı almanızı sağlar. Devletin firmalara vermiş oldupu teşviklerinden yararlanmanızı sağlar.

İhracat

Markanızın taklitlerinin ithalat ve ihracatının engellenmesi için gümrüklere başvuru yapılmasını sağlar. Markanızın yurt dışı tescil işlemlerinizde tescil başvuru sürecini kolaylaştırır.