SOME KURULUMU

SOME (SİBER OLAYLARA MÜDAHALE EKİBİ) KURULUMU

20 Haziran 2013 tarihinde "Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve 2013-2014 Eylem Planı" kabul edilmiş ve Bakanlar Kurulu olarak yayımlanmıştır. Eylem planı kapsamında temel görevi koordinasyon ve işbirliği olan Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) 27 Mayıs 2013 tarihinde kurulmuş ve faaliyetlerine başlamıştır. Yine bu Eylem Planına göre müstakil bir bilgi işlem birimi barındıran tüm kamu kurum ve kuruluşları ile kritik altyapı işleten özel sektör kuruluşlarının bünyesinde Siber Olaylara Müdahale Ekipleri (Kurumsal/Sektörel SOME) oluşturulması öngörülmüştür. YSF Bilişim olarak SOME kapsamında "SOME Kurulum ve Yönetim Rehberinde" belirtilen SOME’nin kurulumu, organizasyonu, kapasite planlanması, paydaş iletişimi, farkındalık çalışmaları ve SOME eğitimlerinin gerçekleştirilmesi hizmetlerini sunuyoruz. Some eğitim başlıklarımız olarak da Zafiyet Analizi, Kayıt Yönetimi, Siber Olaylara Müdehale ve Bilgi Güvenliği Yönetimi konularını sayabiliriz.