YATIRIM TEŞVİK DANIŞMANLIK

YATIRIM TEŞVİK DANIŞMANLIĞI

Devlet tarafından belirlenen kalkınma planları kapsamında işletmelerin belirli hedefleri yakalanması amacıyla uygulanan teşvik araçlarından biri de yatırım teşvik sistemidir. Bizler hem sıfırdan planlanan yatırımların hem kapasite artırımlarının hem de modernizasyon gibi yatırımların ilk maliyetlerini azaltmak ve daha aza indirgemek adına teşvik belgesi kapsamında yatırımın getirilerinin hızlandırılmasını destekleyen bu yatırım programlarından, işletmelerin en kapsamlı şekilde yararlanmasını sağlayan danışmanlık hizmetleri sunmaktayız. Ayrıca yatırım teşvik programlarının sürekli takibini gerçekleştirmekte olan Oksijen Danışmanlık, ilgili süreçleri en hızlı şekilde analiz ederek işletmeler için adım adım izlenecek stratejileri belirliyor, işletmelerin de bütün detaylara hakim olmasını sağlayarak ilgili yatırım programından en kapsamlı şekilde faydalanmasını sağlıyoruz.

Ücretsiz Analiz

Bizimle iletişime geçtiğiniz ilk andan itibaren planladığınız faaliyetlerle ilgili paylaştığınız bilgiler doğrultusunda, size en uygun proje veya teşvik programını tespit ederek hazırladığımız raporu ücretsiz sunuyoruz.

Planlama

Ücretsiz analiz raporumuz doğrultusunda başvurmaya karar verdiğiniz proje ve teşvik programları ile ilgili iş, zaman ve personel planlamasını, tüm tecrübemizi sunarak sizlerle birlikte yapıyoruz. Yol haritanızı tecrübelerimiz ve sizin verdiğiniz bilgiler ile hazırlıyoruz.

Proje ve Teşvik Dosyaları

Planladığımız faaliyetler ile ilgili tespit ettiğimiz proje ve teşvik programlarına ilişkin başvuru dosyalarınızı mevzuata, ilgili kurallara ve tecrübelerimize uygun şekilde, kaliteden ödün vermeden, en hızlı ve en özgün şekilde hazırlıyıp sunuyoruz.

Süreç Takibi

Bu aşamada onay verdiğiniz ve resmi başvurusu yapılan proje ve teşvik dosyalarınızın, bürokratik ve takibi uzmanlık gerektiren yasal süreçlerinin her adımını, başvurularınızın olumlu sonuçlanması için titizlikle takip ediyor ve sizlerle her aşamada bilgi paylaşıyoruz.

Hibe veya Teşvik Onayı

Başvuru ve süreç takibi sonrasında onayı alınan proje ve teşvik dosyalarınıza ilişkin hibe, destek ve teşviklerin işletmeniz hesaplarına geçmesi veya teşvik kullanımı süreçlerini sizlerle işbirliği içerisinde yürütüyor ve hakedişlerinizin takibini yapıyoruz.

Raporlama ve Kapanış

Uygulamaya alınan proje ve teşvik programlarının dönemsel gerçekleşme ve kapanış raporlarını hazırlayarak hem ilgili kurum hem de sizlerle zamanında paylaşıyor, süreci tüm kurallara uyarak zamanında kapatıyoruz. Fon ve teşviklerden faydalanmanızı sağlıyoruz.